Utbildning för läkare inom trafikmedicin järnväg

Transportstyrelsen erbjuder idag utbildning för läkare inom området trafikmedicin i spårbunden trafik, lokförare och personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs via Skype.

Antal utbildningstillfällen kommer att trappas ner

Transportstyrelsen har beslutat om att trappa ner antalet utbildningstillfällen från år 2022.

Läs mer på Nedtrappning av antalet utbildningstillfällen för läkare.

Vem vänder sig utbildningen till

Utbildningen vänder sig till dig som är läkare och som avser att ansöka om särskilt tillstånd för undersökningar enligt 2 kap. 12 § lagen (2011:725) om behörighet för lokförare (på riksdagens webbplats).

Utbildningen riktar sig också till dig som redan har särskilt tillstånd som en repetitionsutbildning och för att ta del av förändringar i regelverk och få information om aktuell praxis.

Nästa utbildningstillfälle

Skicka din intresseanmälan till:
trafikmedicinjarnvag@transportstyrelsen.se 

 

Författningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!