Utbildning för läkare inom trafikmedicin järnväg

Transportstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning för läkare inom området trafikmedicin i spårbunden trafik, lokförare och personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs via Skype.

Utbildningen vänder sig till dig som är läkare och som avser att ansöka om särskilt tillstånd för undersökningar enligt TSFS 2011:61, senast ändrad genom TSFS 2013:52. 

Utbildningen riktar sig också till dig som redan har särskilt tillstånd som en repetitionsutbildning och för att ta del av förändringar i regelverk och få information om aktuell praxis.

Utbildningen pågår i 4 timmar och genomförs via Skype den 17 februari 2022, kl 09.00-13.00.

Skicka din intresseanmälan till:
trafikmedicinjarnvag@transportstyrelsen.se 

Om du har frågor, kan du kontakta Camilla Wing 010-495 55 63.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!