Utländska körkort

Om du har ett körkort som är utfärdat i ett annat land, är det i vissa fall giltigt även i Sverige. Kom ihåg att det är svenska regler som gäller i Sverige. Du måste ha fyllt 18 år för att få köra bil.

Bestämmelserna om när ett körkort kan bli omhändertaget av Polisen eller återkallat av Transportstyrelsen gäller även för utländska körkort. Andra viktiga delar av körkortslagen och körkortsförordningen gäller också för utländska körkort.

Läs mer om utländska körkorts giltighet i Sverige (från länder utanför EES eller inom ESS) och om vilka utländska körkort som kan bytas ut mot ett svenskt. Vilka regler som gäller för dig är beroende av om ditt utländska körkort är utfärdat i ett land inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Observera att om du har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat gäller inte ditt utländska körkort i Sverige.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vill du vara handledare och har körkort från EES?

Om du har ett körkort från ett annat EES-land än Sverige måste du skicka en kopia på det utländska körkortet i samband med att du söker handledarskap. Samma krav för att få övningsköra med en elev gäller för den med utländskt körkort som för den som har ett svenskt.

Läs mer om handledarskap.