Ha utländskt körkort i Sverige

Om du har ett körkort från ett annat land, gäller det i vissa fall även i Sverige. Kom ihåg att det är svenska regler som gäller i Sverige.

Många viktiga regler för körkort gäller även för utländska körkort i Sverige. Till exempel åldersbestämmelserna och när ett körkort kan bli omhändertaget av polisen eller återkallas av Transportstyrelsen.

Observera att om du har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat gäller ditt utländska körkort inte i Sverige.

Körkort från länder inom EES

Ett körkort från ett land inom EES gäller i Sverige om

  • det är giltigt i hemlandet och
  • det inte har bytts ut mot ett svenskt körkort.

Körkortet gäller även om du är folkbokförd i Sverige. 

Byta ut körkort från länder inom EES

Du kan byta ett EES-körkort till ett svenskt om körkortet är giltigt och du är permanent bosatt i Sverige.

Läs mer om utbyten av körkort länder inom EES.

Handledare med körkort från ett land inom EES

Om du har ett körkort från ett annat EES-land än Sverige måste du skicka en kopia på det utländska körkortet när du ansöker om att bli handledare. Samma krav för den med utländskt körkort som för den som har ett svenskt.

Läs mer om handledarskap.

Körkort från länder utanför EES

För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige gäller följande:

  • Körkortet måste vara giltigt i det land där det har utfärdats.
  • Körkortet får inte ha bytts ut mot ett svenskt.
  • Du får inte ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, med undantag om körkortet är från Storbritannien eller Färöarna. Om du har ett körkort från Storbritannien eller Färöarna kan du använda det i Sverige, även om du har varit folkbokförd i landet i mer än ett år.

Körkortet ska vara utformat enligt internationella överenskommelser (konventionerna 1949 och 1968 om vägtrafik). Om körkortet inte är utformat enligt de reglerna och inte heller är skrivet på engelska, tyska eller franska, gäller det bara tillsammans med en bestyrkt översättning.

Översättningen ska vara på engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Om det inte finns något foto på körkortet gäller det bara tillsammans med legitimation som har foto.

Sök auktoriserade översättare hos Kammarkollegiet.

Transportstyrelsen kan i vissa fall tillåta undantag (dispens) från regeln om körkortets ogiltighet för utländska körkort. Vi kan bara ge undantag om du planerar att stanna i Sverige under en begränsad tid och om det inte innebär någon risk för trafiksäkerheten.

Läs mer om undantag om du ska stanna i Sverige under en begränsad tid.

Byta ut körkort från länder utanför EES

Det är bara körkort från Storbritannien, Färöarna Schweiz eller Japan som under vissa omständigheter kan bytas ut till ett svenskt.

Läs mer om utbyten av körkort från Storbritannien, Färöarna, Schweiz eller Japan.

Handledare med körkort från ett land utanför EES

Du kan bara bli handledare om du tidigare haft ett svenskt körkort som du sedan bytt ut till ett utländskt körkort. När du ansöker behöver du skicka med en kopia av ditt utländska körkort.

Att köra med svenskregistrerade fordon i förvärvsverksamhet

Om du har ett utländskt körkort men inte är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), får du inte köra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods i Sverige (6 kap. 3 § körkortslagen (1998:488).

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!