Frågor och svar - Utländska körkort

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om utländska körkort och utbyte av utländska körkort.

Du kan läsa mer på sidan Utländska körkort i Sverige.

Utländska körkort

Det går att ansöka om körkortstillstånd om du kan styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling. Du måste därefter genomgå utbildning, inklusive obligatorisk riskutbildning och därefter göra förarprovet. Förarprovet består av ett teoretiskt kunskapsprov och ett praktiskt körprov.

Läs mer om att ta körkort.

Ja, du får övningsköra om du har körkortstillstånd när du övningskör på en trafikskola. Om du vill övningsköra privat måste du förutom körkortstillståndet också ha en godkänd handledare. Ni behöver genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning innan handledaren kan bli godkänd.

Läs mer om att ta körkort.

Det är möjligt att ta körkort om man istället har ett samordningsnummer, men du måste alltid kunna styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling för att ta svenskt körkort. Det kan vara svårt om du har en identitetshandling som är utfärdad utanför Europa.

Du kan vända dig till en auktoriserad översättare för att få hjälp med det. Ett internationellt körkort är också en giltig översättning av ett nationellt körkort. Ett internationellt körkort kan dock inte utfärdas i Sverige, det måste du ha med dig från ditt hemland.

Du måste kunna styrka din identitet om du ska ta körkort i Sverige. I samband med förarprovet kan en förälder/annan vårdnadshavare, make/maka/sambo/registrerad partner eller ett myndigt barn skriftligen intyga att din identitet är riktig. Det är bara någon av dessa personer som får intyga din identitet. Du måste ansöka om undantag i förväg och den person som intygar din identitet måste själv ha en giltig och godtagbar identitetshandling med sig. Det går inte att få andra undantag från kravet att uppvisa en giltig och godtagbar identitetshandling.

I samband med att du ansöker om körkortstillstånd kan Transportstyrelsen begära att du ska tilldelas ett samordningsnummer.

Du kan bara få ett samordningsnummer om det inte råder osäkerhet om din identitet. Det betyder alltså att du måste ha en giltig id-handling, t.ex. ett pass från ditt hemland, för att du ska kunna få ett samordningsnummer. Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige, men om du ska ta körkort måste du ha en adress.

Ett körkort från ett land inom EES gäller i Sverige om det är giltigt i hemlandet och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. Körkortet gäller även om du är folkbokförd i Sverige. 

För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige måste det vara giltigt i det land där det har utfärdats och får inte ha bytts ut mot ett svenskt körkort. Du får inte heller ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, med undantag för körkort från Storbritannien eller Färöarna. Om du har ett körkort från Storbritannien eller Färöarna kan du använda det i Sverige, även om du har varit folkbokförd i landet i mer än ett år.

Om du har uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet kan du använda körkortet i Sverige så länge direktivet gäller.

Läs mer om utländska körkort och vad som gäller för dig.

Ukrainian driving licences in Sweden

Utbyte av utländska körkort

I Sverige kan du bara byta ett körkort från något annat EES-land*, Schweiz eller Japan. Den som ska byta sitt körkort måste också ha en giltig och godtagbar id-handling.

Läs mer om utländska körkort och utbyte.

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ja. Skicka in Ansök om utbyte av utländskt körkort. I vissa fall kan du behöva komplettera din ansökan med ett körkortstillstånd för att vi ska kunna pröva behörigheter som löpt ut i datum. Om detta blir aktuellt kommer vi meddela dig om detta efter att vi mottagit din ansökan.

Läs mer om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Har du ditt yrkeskompetensbevis inkluderat i ditt utländska körkort med kod 95 eller villkor 95 kommer vi att byta ut detta till ett svenskt yrkeskompetensbevis. Fotografiet blir detsamma som på ditt nya svenska körkort.

Reglerna säger att du alltid ska ha med dig körkortet när du kör ett fordon som kräver körkort. Undvik därför i möjligaste mån att köra under tiden vi handlägger din ansökan om utbyte.

Om du ändå måste köra under ett pågående utbyte, rekommenderar vi att du tar en fotokopia på ditt utländska körkort som du har med vid färd tillsammans med en giltig svensk legitimation.

Kom ihåg! Om du kör utan att ha ditt körkort med dig och blir stoppad av polis så finns alltid en risk att polis bötfäller dig, men den bedömningen görs av polisen som har stoppat dig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!