Lotsdispens

En form av dispens från lotsplikten, som Transportstyrelsens utfärdar, kallas lotsdispens.

I Sverige råder generell lotsplikt på så kallat inre vatten. Transportstyrelsen är den myndighet som skriver regler i detalj om var och för vilka fartyg lotsplikt gäller. Reglerna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:94) om lotsning

I föreskrifterna regleras möjligheten att få dispens från den lotsplikt som gäller för befälhavaren på ett fartyg.

En lotsdispens kan ges till befälhavaren på ett fartyg eller till ett annat mönstrat befäl på fartyget. För att ett annat fartygsbefäl än befälhavaren ska få använda sin lotsdispens, måste även befälhavaren ha en lotsdispens för fartyget och farleden i fråga. För närmare bestämmelser om lotsdispens hänvisas till 4 kap. i föreskriften.

Att ansöka om en lotsdispens är en process i flera steg. Den innehåller bl. a momenten informationsresor, ansökan och prövning. För att underlätta för dig som ska ansöka om en lotsdispens finns dokumentet ”Information till dig som ansöker om lotsdispens”. Där beskriver vi de olika stegen översiktligt. Fullständig information finns att läsa i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:94) om lotsning.

Information till dig som ansöker om lotsdispens (pdf, 2 mB)

Ansökan

Ansökan om en ny eller förnyelse/komplettering av en lotsdispens ska i första hand göras elektroniskt via Mina sidor för sjömän (sjömanswebben) eller via webbformulär.

Ni kan även kontakta oss på:

pec@transportstyrelsen.se

eller

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Om du väljer att inte ansöka via Mina sidor eller webbformulär bör du använda ansökningshandlingarna som finns på sidan Blanketter för sjöfart.

Var ute i god tid vid ansökan om förnyelse eller komplettering av en lotsdispens (minst 4 veckor). Ange fakturaadress, telefonnummer och e-postadress i din ansökan.

Avgifter

De avgifter Transportstyrelsen tar ut för nya och förnyade lotsdispenser, och för kompletteringar av befintliga sådana, avser handläggningen av ansökan. Detta innebär att avgiften ska betalas oavsett beslut (beviljande eller avslag). Dessutom tas avgifter ut för eventuella omprov och extraprov.

Det är också viktigt att känna till att de avgifter som Sjöfartsverket tar ut för lotsningar som genomförs i samband med informationsresor och prov för lotsdispens inte omfattas av Transportstyrelsens avgifter för lotsdispens.

Mer information om avgifter för ny lotsdispens, förnyelse av lotsdispens och komplettering av lotsdispens finns på sidan Lotsdispenser - avgifter.

Kontakt

E-post: pec@transportstyrelsen.se

Telefon: 0771-503 503

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!