Restmängden efter lossning

För fartyg byggda efter 1 januari 2007 utgör restmängden 75 liter.

För fartyg byggda efter 1 januari 2007 kommer den maximalt tillåtna restmängden efter lossning av ämnen tillhörande kategori X, Y och Z i en tank med tillhörande rörledningar att istället för 100 respektive 300 liter (beroende på byggnadsår), utgöra 75 liter.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!