Avsluta verksamhet inom tunnelbana och spårväg

Ett tillstånd kan återkallas på flera olika grunder. Du kan läsa mer om det här.

Ett tillstånd kan återkallas om

  • förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls. Detta görs efter att tillståndshavaren har fått möjlighet att åtgärda problemet. Begäran om komplettering och förelägganden ska skickas innan återkallande görs
  • tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter i samband med tillsyn
  • konkurs- eller ackordsförfarande har inletts. Om en bra finansiell omstrukturering kan uppnås, ska tillståndet inte återkallas. Vi gör en bedömning från fall till fall
  • verksamheten tas över av en annan organisation eller verksamheten byter organisationsnummer
  • tillståndshavaren oavsett anledning själv begär det.

Vad händer med årsavgiften vid återkallande?

Om ni får ert tillstånd återkallat kan ni få en del av årsavgiften återbetalad. Ni får tillbaka avgiften från och med kvartalet efter återkallandet. Summor under 5000 kr betalas inte tillbaka.

Hur återkallar jag tillståndet själv?

För att återkalla ditt tillstånd kontaktar du Transportstyrelsen via mejl eller brev.

Mejl: jarnvag@transportstyrelsen.se

Telefon: 0771-503 503

Brev:
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Märk gärna med återkallelse tunnelbana eller återkallelse spårväg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!