Branschrådet för spårväg och tunnelbana

Branschrådet för tunnelbana och spårväg har normalt två möten per år. Ett fysiskt på våren och ett digitalt på hösten. De fysiska mötena äger rum i Borlänge eller i hemorten för någon av medlemmarna i branschrådet.

I Sverige finns ett tiotal företag som bedriver spårvägs- och
tunnelbane­verksamhet. De transporterar ett stort antal människor dagligen. Tanken med branschrådet är att skapa ett forum där de aktörerna kan träffa Transportstyrelsen och varandra för att utbyta erfarenheter och ta del av Transportstyrelsens arbete med regelgivning etc.

Transportstyrelsen har stämt av med branschen för spårväg och tunnelbana om intresse finns för ett bransch­råd inom detta område, och intresset var stort för ett sådant forum.

Syfte

Transportstyrelsens syfte med branschrådet är att skapa och driva ett forum där Transportstyrelsen möter representanter från den svenska branschen för att dela kunskap, identifiera utmaningar och diskutera principiella frågor inom området trafiksäkerhet och kollektivtrafiklagstiftningen.

Forumet ska dels fånga upp branschens behov för att kunna inhämta kunskap om hur regleringen bör utformas, dels informera branschen om hur arbetet med regleringen fortskrider. Därtill ska det finnas möjlighet att diskutera andra frågor som tillsyn, tillstånd, godkännande, olycks­rapportering, kollektiv­trafikfrågor etc. Branschen får även ett forum för att utbyta erfarenheter.

Branschrådet ska föra en dialog med berörda aktörer på den svenska marknaden såsom spårinnehavare, trafikutövare, konsulter, bransch­organisationer, underhålls­företag, fordonsinnehavare och regerings­kansliet. Branschrådet ska vara ett forum som verkar i dialog med branschen. Inför mötena aviseras ett antal huvudämnen som ska behandlas. Dessa väljs utifrån vad som är aktuellt och viktigt och efter vilka önskemål som har kommit in från branschen.

Kontaktuppgifter

Kontakt med Branschrådet för spårväg och tunnelbana:

moten-spartrafik@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!