Regelverk

Lagar och förordningar

 • Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
 • Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
 • Lag (1990:712) om undersökning av olyckor

Föreskrifter

 • JvSFS 2007:6 Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd (ändrad genom JvSFS 2008:26 Föreskrifter om ändring i järnvägsstyrelsens föreskrifter (jvSFS 2007:6) om ansökan om tillstånd för tunnelbana och spårväg)
 • TSFS 20013:44Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser inom tunnelbana och spårväg
 • JvSFS 2008:9 Transportstyrelsens föreskrifter om trafiksäkerhetsinstruktion (Ändrad genom JvSFS 2008:29)
 • TSFS 2017:64 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg.
 • TSFS 2019:113 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg. (träder i kraft 1 mars 2020)
 • TSFS 2012:33 Transportstyrelsens föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon.
 • TSFS 2011:87 Transportstyrelsens föreskrifter om olycksrapportering.
 • TSFS 2010:115 Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg.

Föreskrifter som getts ut av Transportstyrelsen men tillsynas av annan myndighet

 • TSFS 2012:2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikinformation. (ändrad genom 2012:32)
 • TSFS 2017:119 Transportstyrelsens föreskrifter om personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!