Det står att ett läkarintyg från behandlande läkare ska bifogas till ansökan, räcker det läkarintyg som är avsett för körkort?

Nej, av läkarintyget ska det bland annat framgå hur din diagnos eller ditt tillstånd påverkar säkerheten i ditt arbete. Mer information om vad läkarintyget ska innehålla står på sida tre i ansökningsblanketten.