Föreläggande och förbud

Transportstyrelsen bedriver tillsyn enligt järnvägslagen, lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt lagen om transport av farligt gods.

I de fall där vi upptäcker brister i säkerheten kräver vi att den som ansvarar för verksamheten vidtar åtgärder för att eliminera bristen.

Transportstyrelsen har följande möjligheter till åtgärder:

  • föreläggande
  • förbud
  • återkallande av tillstånd.

Föreläggande innebär att företaget måste redovisa vilka åtgärder de planerar för att rätta till bristerna. Förbud innebär att verksamheten inte får bedrivas förrän bristerna är åtgärdade. Föreläggande kan också kombineras med vite, vilket innebär att den som är ansvarig kan tvingas betala ett penningbelopp om han eller hon inte rättar till bristerna.

Är säkerhetsbristen allvarlig, kan Transportstyrelsen komma att återkalla tillståndet för infrastrukturförvaltaren, spårinnehavaren, järnvägsföretaget eller trafikutövaren.

Brott mot bestämmelserna i järnvägslagen, lagen om säkerhet vid spårväg och tunnelbana och lagen om transport av farligt gods kan också anmälas till åklagare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!