Avsluta verksamhet inom infrastruktur

Återkallande

Återkallande av tillstånd kan ske på två sätt:

  • Ni begär det själva.
  • Transportstyrelsen återkallar ert tillstånd.

Grunder för begränsning eller återkallande

Transportstyrelsen får begränsa eller återkalla ert tillstånd om

 Alla tillståndsformer
  • ni inte längre uppfyller förutsättningarna
  • ni inte fullgör era skyldigheter enligt de järnvägslagar ni lyder under, föreskrifter som meddelats med stöd av de lagarna och andra nationella regler
  • ni inte använder ert tillstånd under minst ett år.
Säkerhetstillstånd
  • ni inte fullgör de skyldigheter som finns i direkt tillämpliga EU-rättsakter som rör er.

Vad händer med årsavgiften vid återkallande?

Om ni får ert tillstånd återkallat kan ni få en del av årsavgiften återbetalad. Ni får tillbaka avgiften från och med kvartalet efter återkallandet. Summor under 5000 kr betalas inte tillbaka. 

Hur återkallar jag tillståndet själv?

För att återkalla ditt tillstånd kontaktar du Transportstyrelsen via mejl, telefon eller brev.

E-post: jarnvag@transportyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503
Brev: Transportstyrelsen Box 267
781 23 Borlänge

Märk gärna med "återkallelse infrastrukturförvaltare".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!