Starta och bedriva verksamhet inom infrastruktur

Nationellt eller Europeiskt regelverk

Järnvägsområdet styrs till stora delar av antingen ett nationellt eller ett europeiskt regelverk. Det är bra att identifiera vilket av dessa regelverk som er verksamhet kommer att falla under.

Ansöka om tillstånd

Ni måste ha ett säkerhetstillstånd från Transportstyrelsen för att få förvalta järnvägsinfrastrukturen. När ni fått ert säkerhetstillstånd blir ni så kallad infrastrukturförvaltare. Infrastrukturförvaltaren måste inte vara densamma som ägaren av järnvägsinfrastrukturen. Handläggningstiden kan variera beroende på er storlek. 

Tillstånd infrastrukturförvaltare

Godkänd järnvägsinfrastruktur

Järnvägsinfrastrukturen måste vara godkänd av Transportstyrelsen för att man ska kunna bedriva drift på den. Vi ser gärna att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt i processen om ni planerar att ändra eller bygga ny infrastruktur.

Godkännande järnvägsinfrastruktur

Säkerhetsstyrningssystem

Innan ni kan få ett tillstånd måste ni ha ett säkerhetsstyrningssystem. Ert säkerhetssystem ska sedan hållas uppdaterat under hela verksamhetens livslängd.

Säkerhetsstyrningssystem

Anmäla väsentliga förändringar

Innan man gör någon förändring som påverkar människa, teknik eller organisation, ska en väsentlighetsbedömning göras. Det gäller särskilt vid förändringar i samband med spårfordon. Om förändringen innebär en väsentlig påverkan, ska en riskanalys tas fram så att det blir tydligt vilka risker det finns med förändringen och hur man kan ta hand om dessa så att något otillbörligt inte inträffar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!