Säkerhetsstyrningssystem infrastrukturförvaltare

För att bedriva verksamhet som infrastrukturförvaltare måste verksamheten omfattas av ett säkerhetsstyrningssystem.

Vad är ett säkerhetsstyrningssystem?

Ett säkerhetsstyrningssystem består av de processer och förfaranden som införts i en organisation för att ha kontroll över de risker som verksamheten medför. Säkerhetsstyrningssystemet ska vara dokumenterat och utvecklas allt eftersom verksamheten förändras och utvecklas.

Vilka krav ställs på ett säkerhetsstyrningssystem?

Verksamhet som infrastrukturförvaltare kan bedrivas med stöd av nationellt infrastrukturtillstånd eller säkerhetstillstånd.

Nationellt infrastrukturtillstånd

För nationellt infrastrukturtillstånd finns de grundläggande kraven på säkerhetsstyrningssystemets uppbyggnad i

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:39)

Säkerhetstillstånd

För säkerhetstillstånd finns de grundläggande kraven på säkerhetsstyrningssystemets uppbyggnad i

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 

Ytterligare stöd för säkerhetstillstånd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!