Bruttovikt för fordon och fordonståg

Bruttovikt är den vikt ett fordon eller fordonståg har vid ett visst tillfälle. Bruttovikten varierar därför beroende på hur mycket last du har, hur mycket bränsle det finns i tanken, antal passagerare och så vidare. Högsta tillåtna bruttovikt bestäms av vad vägen tillåter och vad fordonet är godkänt för.

Högsta tillåtna vikter för vägen beror på vägens bärighetsklass och avståndet mellan axlarna. Genom lokala trafikföreskrifter kan en viss väg eller vägsträcka även ha vissa viktbegränsningar. Dessa är då utmärkta med vägmärken. Vilka bruttovikter som medges för respektive bärighetsklass och axelavstånd kan man utläsa ur bruttoviktstabellerna.

Fordonets axelavstånd och högsta tillåtna vikter som axel-, boggi-, trippelaxeltryck och totalvikt hittar du i registreringsbeviset. Vid jämförelse mot bruttoviktstabellerna får de sammanlagda tillåtna bruttovikterna för avstånd A och B i bilden nedan inte vara större än den tillåtna bruttovikten för avståndet C.Tillåten bruttovikt, illustration

Högsta tillåtna bruttovikter för vissa fordon 

Nedan finner du vilka fordon för respektive bärighetsklass som har en begränsad högsta tillåten bruttovikt. 

   BK 1 BK 2  BK 3  BK 4 
 Motordrivet fordon med två axlar, illustration        
För motordrivet fordon med två axlar (ej buss) 18 ton 18 ton Se bruttoviktstabell BK3 Se bruttoviktstabell BK4
         
För buss med två axlar 19,5 ton 19,5 ton Se bruttoviktstabell BK3 Se bruttoviktstabell BK4
 Motordrivet fordon med tre axlar, illustration        
För motordrivet fordon med tre axlar 25 (28*) ton Se bruttoviktstabell BK2 Se bruttoviktstabell BK3 Se bruttoviktstabell BK4
 Ledbuss med tre axlar, illustration        
För ledbuss med tre axlar 28 ton Se bruttoviktstabell BK2 Se bruttoviktstabell BK3 Se bruttoviktstabell BK4
 Motordrivet fordon med fyra axlar, illustration        
För motordrivet fordon med fyra eller fler axlar 31 (32*)ton Se bruttoviktstabell BK2 Se bruttoviktstabell BK3 Se bruttoviktstabell BK4
 Släpvagn, illustration        
För släpvagn 38 ton Se bruttoviktstabell BK2 Se bruttoviktstabell BK3 Se bruttoviktstabell BK4

* 28 respektive 32 ton förutsätter att
a. drivaxeln är försedd med dubbelmonterande hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller
b. varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton.

Författningar

På följande sida kan du läsa mer om regler gällande bruttovikter för fordon och fordonståg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!