Trafikfarliga läkemedel

Det är förbjudet att köra med ett narkotikaklassat ämne i blodet enligt trafikbrottslagen. Förbudet gäller inte om du använder narkotikaklassade läkemedel av medicinska skäl i enlighet med läkarens ordination.

Trafikbrottslagen innebär att du kan dömas för rattfylleri och grovt rattfylleri om du har tagit 

  • narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination
  • narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination, men blivit så påverkad att du kör trafikfarligt
  • ett läkemedel som inte är narkotikaklassat, men som påverkat dig så att du kör trafikfarligt. 

Använd bara dina egna läkemedel och bara enligt den ordination som läkaren givit. Kör inte om du känner dig påverkad av läkemedel eller om andra anser att du är påverkad. 

Inget förbud - men skärpt ansvar

Trafiken ställer stora krav på din uppmärksamhet och förmåga att reagera snabbt och rätt. Både sjukdomar och läkemedel kan påverka dig så att du får problem med uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Ibland är läkemedelsbehandling en förutsättning för att du ska kunna köra säkert, till exempel vid diabetes och epilepsi.   Ibland innebär en läkemedelsbehandling att du får problem med att höra, se klart, hålla dig vaken, koncentrera dig och reagera snabbt. Du blir då en dålig förare. Främst gäller det om du använder receptbelagda läkemedel mot smärta, sömnstörningar, oro, ångest, depressioner, epilepsi, allergi eller hosta, men även andra läkemedel kan påverka dig. 

Enligt trafikbrottslagen är det du själv som har ansvaret för att vara uppmärksam på hur läkemedel inverkar på ditt uppträdande i trafiken. Om du blir inblandad i en trafikolycka eller uppmärksammas i en poliskontroll, kan du dömas för rattfylleri eller grovt rattfylleri om du är påverkad av läkemedel. 

Du är skyldig att ta reda på hur ditt läkemedel påverkar dig som förare. Du är också skyldig att själv bedöma om ditt läkemedel gör dig till en sämre förare. Till din hjälp har du läkaren, som är skyldig att ge dig information. Apoteket har också ansvar för att informera dig om riskerna.

Läs noga den utförliga bipacksedel som finns i läkemedelsförpackningen. Där finns utförlig och nyanserad information om läkemedels farlighet i trafiken.

Trafikfarliga läkemedel

Med trafikfarliga läkemedel menas sådana medel som påverkar uppmärksamhet och omdöme, reaktions-, koncentrations- och koordinationsförmåga. 

Vissa smärtstillande, lugnande och sömngivande läkemedel är narkotikaklassade.

Förutom de narkotikaklassade läkemedlen finns trafikfarliga läkemedel främst i grupperna antidepressiva, antiepileptika, antihistaminer, lugnade medel, sömnmedel och starka hostmediciner.

Kom ihåg att tala om för din läkare om du kör bil eller annat motorfordon. Det är viktigt att du tar reda på om din medicin bedöms som trafikfarlig. Din läkare är skyldig att informera dig om ditt läkemedel kan påverka dig i trafiken. Apoteket har också ansvar för att informera om riskerna.

Avbryt inte en läkemedelsbehandling utan att först tala med din läkare. Din sjukdom kan göra dig till en sämre förare än vad dina läkemedel gör dig till.

Är din medicin trafikfarlig?

Ansvaret är ditt. Tänk efter före!

Avstå från att köra bil om du

  • känner dig trött eller yr
  • reagerar långsammare än vanligt
  • tycker att vardagssaker känns besvärligare än förr, till exempel att öppna förpackningar, laga mat och hålla reda på flera saker samtidigt
  • får besvär med syn och hörsel
  • får svårt att följa med i samtal.

Avstå även om andra tycker att ditt omdöme har försämrats.  

Om besvären uppstår i början av behandlingen, kan de försvinna efter några dagar eller veckor. Dyker de däremot upp efter en tids användning, kan de bli bestående under resten av behandlingstiden. Kommer de efter behandlingen, är de oftast ett slags abstinensbesvär och går över. Om du får besvär, låt bli att köra tills besvären har gått över.

Ytterligare information kan du få av din läkare eller ditt apotek. Läs även den information som följer med ditt läkemedel.

Mer information finns att få på FASS webbplats och Läkemedelsverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!