Körkort med villkor

Ett körkort kan vara förenat med någon form av trafikvillkor för att du ska få köra. Körkortet kan också vara förenat med villkoret att regelbundet lämna in läkarintyg. Det är Transportstyrelsen som beslutar om sådana villkor.

Trafikvillkor

Exempel på trafikvillkor kan vara att en funktionshindrad förare enbart får köra fordon som är utrustade på ett visst sätt. Ett annat villkor kan vara att förare enbart får köra automatväxlade bilar. Det finns också villkor som utökar möjligheten att köra ett fordon eller en fordonskombination.

Om du har trafikvillkor skrivs de ut i fält 12 på körkortets baksida. Här ges några exempel på vanliga villkorskoder:

  • 01.06 = Glasögon eller kontaktlinser
  • 78. = Automatväxel
  • 79.05 = Motorcykel i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,1 kW/kg
  • 79.06 = Fordon i kategori BE till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg
  • 96. = Utökad behörighet B
  • 100. (datum) = Prövotid (datum för prövotidens slut)

I Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (TSFS 2016:4) hittar du en förteckning över alla koder och vilka villkor de står för.

Villkor om läkarintyg

Vissa sjukdomar, skador eller andra medicinska förhållanden kan påverka förmågan att köra bil trafiksäkert. Ett körkort kan därför återkallas på grund av sjukdom. Däremot kan den som till exempel har epilepsi, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller demens få ha körkort, på villkor att han eller hon regelbundet lämnar läkarintyg till Transportstyrelsen.

Missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel kan innebära att man inte får ha körkort. Det samma gäller om man kört ett fordon under påverkan av alkohol eller narkotika eller på annat sätt är opålitlig ur nykterhetssynpunkt.

Läs mer om återkallat körkort

När ett körkortstillstånd eller körkort utfärdas, kan det ske med särskilda villkor som är nödvändiga för trafiksäkerheten. Sådana villkor får också bestämmas efter det att körkortstillståndet eller körkortet utfärdats.

Beskrivning av vilka medicinska förhållanden som kan innebära att man inte får ha körkort, eller måste lämna läkarintyg, finns i Transportstyrelsens föreskrifter.

Läs mer om trafikmedicin