Transportstyrelsen beräknar varje organisations andel av kostnadsbasen inför det kommande året. I Transportstyrelsens andel ingår även CNS-flygplatsernas andelar, då Transportstyrelsen i skrivandes stund administrerar utbetalningarna från Eurocontrol till CNS-flygplatserna.

Er andel av enhetskostnaden utgör sedermera grunden för er ersättning från systemet.

Denna fördelningsnyckel kallas repartition key.

Enhetskostnaden är den kostnad som luftrummets brukare får betala för sin användning av flygtrafiktjänsten.