Prestationsplan

Samtliga EU-länder ska ta fram prestationsplaner för flygtrafiktjänster för att få till stånd förbättringar och effektiviseringar inom flygtrafiktjänster i Europa.

Enligt EU-förordning ska samtliga EU-länder ta fram prestationsplaner för flygtrafiktjänster. Den första referensperioden (RP1) var 3 år från
1 januari 2012 till 31 december 2014, den andra referensperioden (RP2) är 5 år från 1 januari 2015 till 31 december 2019 och den tredje refernsperioden (RP3) är 5 år från 1 jan 2020 till 31 dec 2024.

Syftet med förordningen och framtagande av prestationsplaner är att få till stånd förbättringar och effektiviseringar inom flygtrafiktjänster i Europa. Europeiska kommissionen sätter mål på EU-nivå och medlemsstaterna sätter nationella mål eller mål på funktionella luftrumsblock som bidrar till att uppfylla EU-målen.

Transportstyrelsen och den danska luftfartsmyndigheten samarbetar med att ta fram prestationsplaner för det dansk-svenska funktionella luftrumsblocket. Den gemensamma planen skickas in till kommissionen, som gör en bedömning av prestationsplanen, i synnerhet överensstämmelse med och adekvata bidrag till de unionsomfattande prestationsmålen.

Planen omfattar:

  • utnämnda leverantörer av flygtrafikledningstjänst och flygvädertjänst samt nätverksförvaltaren och
  • Transportstyrelsen och Sjöfartsverket för kostnader som ersätts av flygtrafiktjänstavgifter. 

Förordningen ställer också krav på att nationella myndigheter, leverantörer av flygtrafiktjänster, flygplatsoperatörer, flygplatssamordnare och lufttrafikföretag ska tillhandahålla data.

Prestationsplanen fastställer indikatorer och mål för fyra områden:

  • kapacitet
  • kostnadseffektivitet
  • miljö
  • säkerhet.

Den 30 juni 2014 skickades prestationsplanen för referensperiod 2 till kommissionen, för granskning. Läs den godkända prestationsplanen för referensperiod 2 nedan.

Den 2 mars 2015 godkände kommissionen att målen i den dansk-svenska prestationsplanen för referensperiod 2 överensstämmer med unionstäckande prestationsmålen. Läs kommissionens beslut (EU) 2015/348 nedan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!