Transportstyrelsens tillsynsprogram för 2020 inom flygtrafiktjänsterna

Transportstyrelsen tillsynsprogram för 2020 finns nu tillgängligt.

Huvudfokus för tillsyn under 2020  kommer att vara implementering av förordning (EU) 2017/373.

Tillsynsprogrammet visar det kvartal tillsynen kommer att utföras och innefattar enbart de tillsyner som ingår i det fastställda programmet. Om ni redan nu ser att ni har begränsade möjligheter att vara tillgängliga för tillsyn specifika datum inom det kvartal då tillsyn planerats för er organisation är vi tacksamma om ni kan meddela dessa datum till susann.landqvist@transportstyrelsen.se

Respektive tillsynsteam kommer att kontakta er senast 6 veckor före tillsynen för detaljplanering.

Utöver fastställt program kommer tillsyn att ske inom ramen för förändringar av funktionella system (tillträdeskontroller), men dessa kan inte planeras i förväg eftersom de uppkommer genom er förändring av er verksamhet. Även betingad och särskild tillsyn tillkommer.

För att se tillsynsprogram för 2020, klicka här. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!