Anmälningar och ansökningar för flygtrafiktjänster

Här hittar du information om hur man ansöker om tillstånd och godkännanden samt meddelar förändringar gällande flygtrafiktjänster. Alla ansökningar skickas in till luftfart@transportstyrelsen.se

Ansökan om certifiering

För att få erbjuda flyglednings- och flygtrafiktjänster (ATM/ANS) i Europa, krävs att man har ett certifikat utfärdat enligt EU förordning 2017/373.

För att ansöka om begränsat certifikat, läs mer här

Blankett för ansökan om certifikat för flygtrafiktjänster hittar du här.

Vid ansökan ange rubrik: 

”Ansökan om certifiering av // organisationens namn // enligt förordning (EU) 2017/373 ”     

Utnämning i luftrum

För att bedriva flygtrafikledningstjänst (ATS) i ett definierat luftrum ska leverantör vara  utnämnd i luftrummet. Utnämningen är begränsad i tid genom avtalet med luftrumsägaren.

Vid ansökan ange rubrik:         

"Ansökan om utnämning av // organisationens namn // inom specifikt luftrum"

Ansöka om undantag från regelverk

För ansökan om undantag från krav i EU förordning , undantag från  AMC samt undantag från Transportstyrelsens föreskrifter.

Vid ansökan ange rubrik:

”Ansökan om undantag från // ange relevant regelverk //

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!