Transportstyrelsen levererar en beräknad preliminär undervägsavgift för år n+1

Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en preliminär undervägsavgift för år n+1.

Observera att avgiften i maj ännu kommer att betraktas som preliminär, men huvudregeln är att det kostnadsunderlag som ligger till grund för avgiften i maj även kommer att utgöra underlag för den föreslagna avgiften (se oktober).

Transportstyrelsen levererar en beräknad preliminär terminalavgift för
Stockholm Arlanda år n+1

Utifrån fastställd kostnad i prestationsplanen och nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en preliminär terminalavgift för Stockholm Arlanda avseende år n+1. Observera att avgiften i maj ännu kommer att betraktas som preliminär.

Terminalavgiften för Stockholm Arlanda flygplats är reglerad och beräknas därför av myndigheten. Enligt gällande regelverk ska terminalavgiften vara reglerad på alla flygplatser med mer än 70 000 IFR-rörelser, för övriga flygplatser finns möjlighet att genomföra undantag från regleringen vilket Sverige har utnyttjat.

Transportstyrelsen genomför en slutavstämning för Göteborg Landvetter terminalavgift (ej årligt återkommande)

Terminalavgiften på Göteborg Landvetter flygplats har tidigare varit reglerad, men inför den andra referensperioden är avgiften inte längre reglerad. Transportstyrelsen behöver dock säkerställa att tidigare upparbetade balanser återförs till luftrumsbrukarna på ett korrekt sätt.

Transportstyrelsen konsulterar n+1 års föreslagna avgifter med branschen (marknadskonsultation)

Transportstyrelsen är skyldig att konsultera föreslagna avgifter (både undervägsavgiften och terminalavgiften på Stockholm Arlanda) med luftrumsbrukarna som ges möjlighet att lämna synpunkter.

Myndigheten kommer att skicka ut en separat kallelse med ett specifikt datum vid senare tillfälle.

Organisationer med en kostnad inom den svenska kostnadsbasen som överstiger 20 mnkr förväntas delta på konsultation och vara förberedda att svara på frågor kring sina kostnader och dess utveckling.