Godkänd utbildningsorganisation (ATO)

En godkänd utbildningsorganisation (ATO) har tillstånd att ge utbildningar för  flygcertifikat, behörigheter och andra tillhörande utbildningar enligt Del-FCL. 

Information och vägledning för ATO

Transportstyrelsen har tagit fram ett dokument till nya och befintliga ATO och FSTDO med syfte att:

  • ge vägledning till befintliga och nya organisationer
  • ge stöd avseende kontroll av regelefterlevnad (CMS)
  • ge stöd avseende kontroll av regelefterlevnad rörande utbildningshandböcker
  • beskriva Transportstyrelsens tillämpning av regler
  • beskriva Transportstyrelsens procedurer och administrativa förfaranden.

Information och vägledning för ATO

Bli en godkänd utbildningsorganisation

För att bedriva utbildning för piloter och kabinbesättning krävs ett godkänt tillstånd från Transportstyrelsen - ett så kallat ATO-certifikat (Approved Training Organisation).

Mer information om hur du ansöker om att bli en godkänd utbildningsorganisation

Tillsättning av befattningshavare inom ATO

Tillsättning av vissa befattningshavare inom ATO är föremål för myndighetens prövning, vilket innebär att dessa personer behöver godkännas av Transportstyrelsen. Mer information om befattningar och tillsättningsprocessen finns i länk nedan.

Mer information om tillsättning av befattningshavare inom ATO

Ändringar i ATO tillstånd

För ansökningar som rör ändringar av den tillståndspliktiga verksamheten inom ett ATO ska följande två blanketter användas:

Vid manualrevisioner följ proceduren som finns i kapitel 9 i Information och vägledning för ATO.

Verksamhetskontroll

Transportstyrelsen bedriver tillsyn över godkända utbildningsorganisationer (ATO). Inom tillsynsperioden genomförs dels minst en verksamhetskontroll på plats hos organisationen där stora delar av verksamheten och ledningen granskas samt inspektioner av den utbildning som organisationen bedriver. Utöver detta kan Transportstyrelsen genomföra ytterligare tillsynsåtgärder, både annonserade och oannonserade, som anses relevanta.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!