Deklarerad utbildningsorganisation (DTO)

En deklarerad utbildningsorganisation (DTO) får erbjuda utbildning bland annat till privatflygarcertifikat samt vissa tillhörande behörigheter. En DTO bedriver sin utbildning genom att deklarera sin verksamhet för Transportstyrelsen.

En DTO ska utse en företrädare och skolchef. Företrädaren ska fungera som kontaktperson gentemot Transportstyrelsen och vara den högsta ansvariga för DTO:n och dess verksamhet.

Mer information om DTO presenteras i Transportstyrelsens information och vägledning för DTO.

Information och vägledning för DTO

Deklarera din verksamhet till Transportstyrelsen

Som stöd har Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) tagit fram en tjänst för hur du skapar din DTO-deklaration. Läs mer på Kungliga Svenska Aeroklubbens webbplats.

Deklarationen ska skickas via luftfart@transportstyrelsen.se. Transportstyrelsen kommer att skicka ut en mottagningsbekräftelse av handläggare alternativt en begäran om ytterligare information inom 10 arbetsdagar.

Transportstyrelsens tillsyn 

När Transportstyrelsen fått in en deklaration ingår DTO:n i Transportstyrelsens tillsynsprogram. Transportstyrelsen genomför såväl anmäld som oanmäld tillsyn. Vid anmäld tillsyn ingår alltid ett möte mellan de nominerade personerna och Transportstyrelsens personal samt stickprovskontroller. En DTO förblir gällande såvida inte Transportstyrelsen begränsar eller förbjuder deklarationen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!