Auktoriserad drönarskola (ADS)

En auktoriserad drönarskola (ADS) har tillstånd att ge utbildningar för fjärrpiloter i Specifik kategori enligt TSFS 2020:96 och (EU) 2019/947. 

Information och vägledning för ADS

Transportstyrelsen har tagit fram ett dokument till nya och befintliga ADS med syfte att

  • ge vägledning till befintliga och nya organisationer
  • ge stöd avseende kontroll av regelefterlevnad rörande handböcker
  • beskriva Transportstyrelsens tillämpning av regler
  • beskriva Transportstyrelsens procedurer och administrativa förfaranden.

Information och vägledning för ADS (pdf, 988 kB)

Bli en auktoriserad drönarskola

För att bedriva utbildning för fjärrpiloter i kategori Specifik krävs ett godkänt tillstånd från Transportstyrelsen - ett så kallat ADS-certifikat.

Process för handläggning av ansökan

Här under finns en beskrivning av ansökningen och dess handläggning.

Första steget i ansökningsprocessen blir att gå på ett introduktionsmöte med Transportstyrelsen. Innan mötet ska du skicka en intresseanmälan/mötesförfrågan till dronarutbildning@transportstyrelsen.se om din verksamhet, inklusive dina kontaktuppgifter. 

Introduktionsmötet hålls via Skype. 

Syftet med mötet är att Transportstyrelsen ska få en bild av den tänkta verksamheten för att kunna ge tillräcklig information för att ansökningsprocessen ska ske så smidigt som möjligt.

På mötet bör den sökande presentera följande:

  • organisationsplan
  • vad ni vill utbilda inom (vilka moduler)
  • eventuellt förberett material (t.ex. handbok, inköpt utrustning och information kring lokaler).

Använd följande blankett för att ansöka om att bli en ADS.

ADS ansökningsblankett

Till den ansökan som ska skickas till Transportstyrelsen bifogas organisationens handbok.

Transportstyrelsen gör en uppskattning av handläggningstiden och skickar därefter en förskottsfaktura.

Handläggningstiden är normalt cirka 90 dagar. I handläggningen granskas handbok och eventuell komplettering som sker löpande eller på anmodan.

Flyginspektörer från Transportstyrelsen gör ett platsbesök för att gå igenom organisationens verksamhet och lokaler.

Återbetalning eller fyllnadsbetalning beroende på vilken tid handläggningen av ansökan har tagit.

När ansökan är godkänd och handläggningen klar utfärdas ett ADS-certifikat av Transportstyrelsen, och utbildningsorganisationen kan påbörja sin verksamhet.

Ändringar i ADS tillstånd

För ansökningar som rör ändringar av den tillståndspliktiga verksamheten inom ett ADS ska följande blankett användas.

ADS ansökningsblankett

Deklaration från ADS för praktisk utbildning STS tillägg 6

Verksamhetskontroll

Transportstyrelsen bedriver tillsyn över godkända auktoriserade drönarskolor (ADS). Inom tillsynsperioden genomförs dels minst en verksamhetskontroll på plats hos organisationen där stora delar av verksamheten och ledningen granskas samt inspektioner av den utbildning som organisationen bedriver. Utöver detta kan Transportstyrelsen genomföra ytterligare tillsynsåtgärder, både annonserade och oannonserade, som anses relevanta.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!