Skolchefer och övrig utbildningspersonal

Här finns information om regelförändringar, administration, flygsäkerhet och annat av intresse för skolchefer och övrig flygutbildningspersonal.

Du hittar presentationer från senaste skolchefsmötet under sidan Presentationer från seminarier.

Kreditering av påbörjad EIR

Från den 08 September 2021 får man ej längre flyga upp för ett EIR. Har man inte slutfört sin utbildning innan den 7 september 2021 får ett ATO kreditera den utbildning man har gjort för EIR mot antingen BIR eller CB IR och slutföra utbildningen efter valt alternativ.

Konvertering av befintlig EIR

Från den 08 september 2022 får innehavare av en EIR inte längre utöva sina EIR befogenheter. Möjligheten finns att konvertera sin EIR till aningen en BIR eller en CB IR hos ett ATO med vald utbildning på sitt tillstånd.

Elev byter utbildningsorganisation

Om en elev byter från en utbildningsorganisation (ATO eller DTO) till en annan under pågående utbildningskurs är det viktigt att tänka på följande:

  • För att eleven ska kunna tillgodoräkna sig något av den redan genomförda utbildningen måste den mottagande utbildningsorganisationen få tillgång till elevens utbildningsdokumentation. Den mottagande skolan kan bara tillgodoräkna sådan utbildning som motsvarar vad som finns beskrivet i den egna utbildningsplanen.
  • Om det gäller teoretisk undervisning (LAPL/PPL, CPL-, IR- eller ATPL-teori) ska den mottagande utbildningsorganisationen meddela flytten genom e-post till elevanmalan@transportstyrelsen.se.
  • I övrigt behöver Transportstyrelsen inte informeras om elevflytten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!