Bli en godkänd utbildningsorganisation (ATO)

För att bedriva utbildning för piloter och kabinbesättning krävs ett godkänt tillstånd från Transportstyrelsen - ett så kallat ATO-certifikat (Approved Training Organisation).

Process för handläggning av ansökan

Här under finns en beskrivning av ansökningen och dess handläggning.

Första steget i ansökningsprocessen blir att gå på ett introduktionsmöte med Transportstyrelsen. Innan mötet ska du skicka en intresseanmälan/mötesförfrågan till flygutbildning@transportstyrelsen.se om din verksamhet, inklusive dina kontaktuppgifter

Introduktionsmötet hålls i Transportstyrelsens lokaler i Norrköping, Göteborg eller Kista. 

Syftet med mötet är att Transportstyrelsen ska få en bild av den tänkta verksamheten för att kunna ge tillräcklig information för att ansökningsprocessen ska ske så smidigt som möjligt.

På mötet bör den sökande presentera följande:

  • organisationsplan
  • vad ni vill utbilda inom (vilka tillstånd ni söker)
  • eventuellt förberett material (t.ex. manualverk, inköpt utrustning och information kring lokaler).

Använd följande blankett för att ansöka om att bli en ATO.

Application for an ATO Approval (TSL7237)

Till den ansökan som ska skickas till Transportstyrelsen bifogas organisationens manualer och CV på befattningshavare.

Transportstyrelsen gör en uppskattning av handläggningstiden och skickar därefter en förskottsfaktura.

Handläggningstiden är normalt cirka 90 dagar. I handläggningen granskas

  • manualer
  • ekonomi
  • underleverantörsavtal
  • eventuell komplettering som sker löpande eller på anmodan.

AM, HT, CMM och SM kallas till provskrivning och intervju hos Transportstyrelsen. Även CFI och CTKI kan kallas vid behov.

Flyginspektörer från Transportstyrelsen gör ett platsbesök för att gå igenom organisationens verksamhet och lokaler.

Återbetalning eller fyllnadsbetalning beroende på vilken tid handläggningen av ansökan har tagit.

När ansökan är godkänd och handläggningen klar utfärdas ett ATO-certifikat av Transportstyrelsen, och utbildningsorganisationen kan påbörja sin verksamhet.

Compliance audit, compliance checklist och compliance monitoring system

Här hittar du checklistor att använda för kontroll av regelefterlevnad rörande ORA.GEN, ORA.ATO och ORA.FSTD. Dessa kan användas som compliance checklistor av en organisations compliance monitoring system (CMS). 

Organisationens komplexitet

För att på förhand se vilken typ av organisation ni kommer att bli(kompex eller icke-komplex) har Transportstyrelsen tagit fram matriser för detta, se sidan ATO-komplexitet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!