Ansökan om användarkonto

Här ansöker du om att få ett användarkonto för särskilt tillstånd läkare. Med ett användarkonto har du tillgång till följande funktioner:

  • ansöka om särskilt tillstånd
  • se dina aktuella ansökningar
  • se avgifter kopplat till tillståndsansökningar.

Användarkontot är giltigt i 1 år, därefter ansöker du om ett nytt. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan användarkontot är klart.

Typ av tillstånd

Uppgifter om kontoinnehavare