Regelverk

Gällande regler om hälsa och hälsoundersökningar för personer som har trafiksäkerhetsklassade arbetsuppgifter:

  • Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:95) om ändring i Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.
  • Föreskrifter (TSFS 2013:52) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!