Blanketter för sjöfart


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
01. Skepp för registrering
Version 4. 2022-12-05
TSS7272
02. Inskrivning av förvärv av registrerat skepp eller andel av skepp
Version 4. 2021-05-10
TSS7275
03. Inteckning
Version 2. 2021-12-10
TSS7279
04. Innehavsanteckning
Version 3. 2021-05-10
TSS7273
05. Avregistrering av skepp till följd av att skeppet upphört att vara svenskt
Version 1. 2021-08-12
TSS7320
06. Avregistrering av skepp av annan orsak än att skeppet upphört att vara svenskt
Version 4. 2021-05-10
TSS7278
07. Skeppsbygge för registrering
Version 3. 2015-06-24
TSS7332
08. Inskrivning av förvärv av skeppsbygge eller andel i skeppsbygge
Version 6. 2023-12-05
TSS7276
09. Skeppsbygge för avregistrering
Version 3. 2015-06-24
TSS7333
10. Skepp för registrering, vid överföring från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till dess skeppsdel
Version 1. 2021-08-12
TSS7277
11. Partrederiavtal
Version 2. 2015-01-14
TSS7334
12. Andelsövergång i partrederiavtal
Version 3. 2021-11-04
TSS7322
14. Båt för registrering
Version 9. 2023-04-26
TSS7328
14a. Båt för registrering, anvisningar
Version 1. 2022-07-05
TSS7330
15. Båtbevis
Version 2. 2021-10-27
TSS7270
16. Anteckning av förvärv av båt eller andel av båt
Version 1. 2021-08-12
TSS7321
17. Båt för avregistrering
Version 7. 2024-04-26
TSS7271
18. Dödning av inteckning
Version 3. 2021-05-10
TSS7274
19. Dödning av inteckning - förkommen handling
Version 2. 2015-01-14
TSS7335
20. Utfärdande av pantbrev - förkommen handling
Version 2. 2015-10-19
TSS7336
21. Båtbyggnadsförskott
Version 1. 2022-09-15
TSS7323
23. Direktåtkomst till fartygsregistret
Version 1. 2022-03-07
TSS7329
23a. Inloggningsuppgifter till fartygsregistret
Version 1. 2015-02-25
TSS7658
24. Dödande av pantbrev eller inteckning - förkommen handling
Version 6. 2022-05-02
TSS7113
25. Beslut att föra svensk flagg enligt 1 kap. 1b § sjölagen (1994:1009)
Version 1. 2020-10-05
TSS7094
26. Intygande inför ansökan om att få föra svensk flagg, sv
Version 1. 2021-06-14
TSS7291
26e. Intygande inför ansökan om att få föra svensk flagg, eng
Version 1. 2021-06-15
TSS7292
27. Intygande inför tilläggansökan om att få föra svensk flagg, sv
Version 1. 2021-06-15
TSS7293
27e. Intygande inför tilläggansökan om att få föra svensk flagg, eng
Version 1. 2021-06-15
TSS7294
30. Anteckning av statsskeppsnamn
Version 1. 2021-12-07
TSS7327
31. Avförande av statsskeppsnamn
Version 1. 2022-05-23
TSS7326
32. Anteckning av statsbåtsnamn
Version 1. 2021-12-10
TSS7325
33. Avförande av statsbåtsnamn
Version 1. 2021-12-07
TSS7324
Accident (incident/near miss) report
Version 2. 2017-07-25
BSS14262
Allmänna villkor för att få använda lotsdispens
Version 1. 2023-12-12
TSS7725
Anlitande av erkänd organisation - fartyg
Version 1. 2019-11-25
TSS7079
Anlitande av erkänd organisation - rederi
Version 1. 2019-11-25
TSS7080
Anmälan om avvikelser ombord på fartyg i samband med lotsning
Version 04.00. 2016-05-23
BS09745
Anmälan om avvikelser på fartyg i hamn
Version 5. 2016-05-23
BS09746
Anmälan om certifiering av ett nybyggt fartyg - Nationell sjöfart
BSS14270
Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg – Nationell sjöfart
BSS14269
Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg – SOLAS
Version 4.0. 2017-06-02
BS09733
Anmälan om farlig produkt
Version 2. 2018-05-18
BSL14372
Anmälan om nybygge
Version 3. 2017-06-02
BS09701
Anmälan om ombyggnad av fartyg/Anmälan om ändring av certifikat
Version 4. 2017-01-10
BS09744
Anmälan om ombyggnad av fartyg/Anmälan om ändring av certifikat - Nationell sjöfart
BSS14267
Anmälan om passagerares dödsfall
Version 2. 2022-05-25
TSS7377
Anmälan om sjöförklaring
Version 1. 2013-01-14
BS09402
Anmälan om skyddsombud
Version 1. 2021-12-17
TSS7401
Anmälan om större reparation av fartyg - Nationell sjöfart
BSS14268
Ansökan - Kustfartstillstånd
Version 3. 2023-03-07
TSS7600
Ansökan om anslutning till Sjöläkarwebben
Version 4. 2022-12-12
TSS7177
Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning
Version 2.0. 2019-03-01
BSS14404
Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för enstaka resa
Version 2.0. 2019-03-01
BSS14405
Ansökan om certifikat - försäkring bunkerolja
Version 1. 2013-11-13
BS09763
Ansökan om certifikat - försäkring oljetransport
Version 1. 2013-11-13
BS09764
Ansökan om certifikat - försäkring passagerare
Version 5. 2023-02-03
TSS7674
Ansökan om certifikat - försäkring vrak
Version 1. 2018-01-12
BSS14319
Ansökan om dispens från ålderskrav för vattenskoter
Version 2. 2021-06-01
TSS7031
Ansökan om förhandsbesked om beslut om säkerhetsbesättning
Version 2.0. 2019-03-01
BSS14406
Ansökan om godkännande av hamnskyddsutredning/ hamnskyddsplan
Version 4. 2024-03-13
TSS7427
Ansökan om godkännande av skyddsplan för fartyg
Version 5. 2024-03-13
TSS7428
Ansökan om inloggningsuppgifter till mönstringssystem
Version 1. 2017-06-12
BSS14281
Ansökan om inloggningsuppgifter till SITS
Version 6. 2024-01-22
TSS7718
Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning
Version 2. 2018-11-12
BS09705
Ansökan om rätt att utbilda i kurs för godkända utbildningsanordnare
Version 1. 2024-04-22
TSS7753
Ansökan om tillverkarkod för amatörbyggda fritidsbåtar
Version 1. 2012-11-22
BS09303
Ansökan om tillverkarkod för fritidsbåtar
Version 2. 2018-03-26
BS09302
Ansökan om undantag
Version 3. 2021-10-22
TSS7423
Ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av avfall
Version 2. 2023-06-07
TSS7091
Ansökan om undantag från registrering av passagerare
Version 02.00. 2016-11-16
BSS14174
Ansökan om ändring av beslut om säkerhetsbesättning
Version 2.0. 2019-03-01
BSS14407
Application for a mortgage etc
Version 1. 2024-05-31
TSS7766
Application for certificate - passenger insurance
Version 1. 2013-11-13
BS09761
Application for change of ownership of a boat
Version 1. 2024-05-31
TSS7762
Application for deregistration of a boat
Version 1. 2024-05-31
TSS7761
Application for deregistration of a ship
Version 1. 2024-05-31
TSS7764
Application for registration of a boat
Version 1. 2024-05-31
TSS7760
Application for registration of a ship
Version 1. 2024-05-31
TSS7763
Application for registration of change of ownership of a registered ship
Version 1. 2024-05-31
TSS7765
Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar
Version 4. 2023-06-12
TSS7209
Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar
Version 4. 2023-06-12
TSS7209
Avfallshanteringsplan för fiskehamnar
Version 1. 2024-02-01
TSS7723
Avfallshanteringsplan för handels- och industrihamn
Version 5. 2023-09-26
TSS7070
Beställning av mätbrev
Version 2. 2015-02-05
BS09709
Beställning Fartygets första CSR (Nr 1)
Version 6. 2022-06-16
TSS7475
Bill of Sale
Version 3. 2020-09-23
TSS7201
Bogsertillståndsansökan
Version 6. 2022-04-28
TSS7115
Certificate of Sea Service
Version 4. 2013-02-05
BS09646
Checklista fartyg/hamn för säkerheten vid lastning och lossning av bulkfartyg
Version 1. 2012-11-22
BS09732
Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I (Engelsk)
Version 7. 2024-04-26
Dokumentation - nationell sjöfart
Version 1.0. 2018-12-21
BSS14393
Fartygsuppgifter sv
Version 1. 2023-09-17
TSS7686
Formulär för multimodal transport av farligt gods
Version 1. 2022-10-24
TSS7484
Fullgjord praktik i traditionsfartyg
2022-06-14
TSS7474
Fullmakt för beställning av besiktning
Version 1. 2017-01-16
BSS14246
Försäkran om utförande av föreskriven tillsyn
Version 2. 2020-09-09
TSS7081
Godkännande av skyddsplan
Version 2. 2024-03-13
TSS7712
Informationsresa
Version 1. 2023-09-18
TSS7690
Intyg sjötjänstgöring
Version 1. 2019-05-22
TSS7020
Intyg till fortbildningskurs
Version 1.0. 2014-10-30
BSS14026
ISPS Statement
Version 1. 2021-01-27
TSS7268
Kompletterande uppgifter för inloggningsuppgifter till mönstringssystemet
Version 3. 2015-03-18
BS09655
Kontrollista inför motorbyte
Version 1. 2017-06-22
BSL 14279
Köpebrev
Version 4. 2021-04-29
TSS7200
Letter of consent - VDR
Version 02.00. 2013-03-06
BS09400
Lotsdispens
Version 1. 2023-09-19
TSS7245
Nedläggning av hamn/hamnanläggning
Version 2. 2024-03-13
TSS7696
Notification of death of passenger
Version 1. 2015-10-22
BSL14159
Notification of protest
Version 1. 2012-11-22
BS09211
Ny hamnskyddschef (PSO) / stf PSO
Version 2. 2024-03-13
TSS7700
Ny PFSO
Version 3. 2024-03-13
TSS7653
Order Ship’s first CSR (No. 1)
Version 3. 2022-06-16
TSS7476
Rapport - sjöolycka/tillbud
Version 1. 2017-07-07
BSS14261
Rapport. Lossning, stripping och prewash (tankspolning)
Version 1. 2012-11-22
BS09212
Rapportering passivt uppfiskat avfall
Version 1. 2024-06-13
TSS7759
Report. Unloading, stripping and prewash
Version 1. 2015-11-04
BSS14165
Reseförteckning
Version 1. 2023-09-28
TSS7688
Service Statement for seagoing personnel
Version 1. 2012-11-22
BS09648
Skrotningsintyg
Version 01.00. 2016-11-22
TSS7331
Statement Seagoing service
Version 1.0. 2014-10-30
BSS14027
Tillfällig lotsdispens
Version 1. 2023-09-07
TSS7684
Tjänstgöringsbesked
Version 1. 2012-11-22
BS09647
Undantag från obligatorisk tankspolning
Version 3. 2018-05-17
BSS14370
Underlag till skyddsutredning för hamnanläggning
Version 6. 2024-03-13
TSS7429