Anmälan om ombyggnad av fartyg/Anmälan om ändring av certifikat - Nationell sjöfart

BSS14267

Anmälan om ombyggnad av fartyg/Anmälan om ändring av certifikat för fartyg i nationell sjöfart (i enlighet med TSFS 2017:26).

Blanketterna för anmälan om certifiering av fartyg för nationell sjöfart har ersatts med ett formulär på vår webbplats