Skepp för registrering, vid överföring från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till dess skeppsdel

TSS7277

För ägare till byggen av fartyg med en största längd överstigande 24 meter och/eller som belastas av inteckning och som nu ska registreras i fartygsregistrets skeppsdel.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.