Fullmakt för beställning av besiktning

BSS14246

Beställning av besiktning av ett fartyg eller rederi ska göras av fartygets ägare/redare.
Om beställningen görs av ett ombud ska det finnas en fullmakt. Fullmakten ska skickas till Transportstyrelsens, Centralbokningen för sjöfartsbesiktningar.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.