Båtbevis

TSS7270

För ägare till fartyg, upp till 24 meter, som ska registreras i fartygsregistret och som inte har byggnadsintyg eller tillverkarens broschyr och därför behöver visa fartygets skrov och styrförmåga samt största längd och största bredd på annat sätt

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.