Beställning av mätbrev

BS09709

Den här blanketten används av fartygsägare och fartygsoperatörer för att beställa ett mätbrev (Anmälan till skeppsmätning).

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.