Skrotningsintyg

TSS7331

Skrotningsintyg ska skrivas under av den som skrotat fartyget. Är det ett företag som skrotat fartyget ska behörig/-a firmatecknare skriva under.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.