Checklista fartyg/hamn för säkerheten vid lastning och lossning av bulkfartyg

BS09732

Den här blanketten används av ombordanställda och stuveriarbetare som en checklista för säkerheten vi lastning och lossning av bulkfartyg.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.