Ansökan om ändring av beslut om säkerhetsbesättning

BSS14407

Den här blanketten används av redare, ägare, ISM-company som har fartyg vilka byggts om eller som på annat sätt fått ändrade fartygsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.