Avregistrering av skepp av annan orsak än att skeppet upphört att vara svenskt

TSS7278

För ägare till ett registrerat fartyg med en största längd överstigande 24 meter som skrotats, eller av annan anledning ska avregistreras.

OBS! Vid skrotning ska ett skrotningsintyg i original bifogas.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.