Letter of consent - VDR

BS09400

Den här blanketten är avsedd för rederier vid ansökan om tillträde till VDR (färdskrivare) på ett fartyg som har varit inblandat i en olycka eller ett tillbud.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.