Anmälan om avvikelser ombord på fartyg i samband med lotsning

BS09745

Den här blanketten används av sjöfartsverkets lotsar för att anmäla avvikelser på fartyg i samband med lotsning.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.