Anteckning av statsbåtsnamn

TSS7325

För statliga myndigheter som äger fartyg, upp till 24 meter, vilket används uteslutande för statsändamål, och som önskar få statsbåtsnamnet antecknat i fartygsregistret.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.