Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg – Nationell sjöfart

BSS14269

Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg i nationell sjöfart (i enlighet med TSFS 2017:26).

Blanketterna för anmälan om certifiering av fartyg för nationell sjöfart har ersatts med ett formulär på vår webbplats