×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Erkända organisationer


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anlitande av erkänd organisation - fartyg
Version 1. 2019-11-25
TSS7079
Anlitande av erkänd organisation - rederi
Version 1. 2019-11-25
TSS7080
Försäkran om utförande av föreskriven tillsyn
Version 2. 2020-09-09
TSS7081
ISPS Statement
Version 1. 2021-01-27
TSS7268