Ansökan om förhandsbesked om beslut om säkerhetsbesättning

BSS14406

Den här blanketten används av redare, ägare, ISM-company som har för avsikt att bygga eller flagga in ett fartyg.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.