Inskrivning av förvärv av registrerat skepp eller andel av skepp

TSS7275

För ny ägare till fartyg som är registrerat som skepp i det svenska fartygsregistret.

Anmälan som skickas in till Transportstyrelsen innebär avgift oavsett om ansökan bifalls eller inte.
Här hittar du uppgifter om Transportstyrelsens Avgifter.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.