Blanketter för järnväg


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan av samarbetsavtal
Version 2. 2023-01-25
TSJ7114
Anmälan om olycka
Version 4. 2024-01-12
TSJ7049
Ansökan om att få betraktas som museiorganisation
Version 7. 2023-03-15
TSJ7008
Ansökan om fastställande av trafikplatsnamn
Version 6. 2024-06-19
TSJ7055
Ansökan om godkännande av delsystem som är reglerade i TSD, fast installationer
Version 3. 2020-10-15
TSJ7080
Ansökan om godkännande av fordon - rullande materiel
Version 5. 2018-05-25
TSJ7026
Ansökan om godkännande av spåranläggning eller järnvägsanläggning som ej är reglerade av TSD
Version 4. 2020-10-15
TSJ7048
Ansökan om innehavarbeteckning (VKM)
Version 5. 2019-06-25
TSJ7098
Ansökan om särskild bedömning - lokförare
Version 6. 2019-02-01
TSJ7009
Ansökan om särskilt tillstånd - läkare
2019-11-27
E-tjänst
Ansökan om särskilt tillstånd - psykolog
Version 4. 2019-02-01
TSJ7067
Ansökan om tillstånd att utföra yrkespsykologiska undersökningar- checklista
Version 4. 2018-05-25
TSJ7021
Ansökan om undantag - övrig personal i spårbunden trafik
Version 9. 2020-05-18
TSJ7010
Ansökan om undantag från krav på tjänsteleverantörer
Version 1. 2018-12-20
TSJ7090
Gemensamt säkerhetsintyg - fakturerings- och kontaktuppgifter
Version 1. 2024-05-16
TSJ7002
Hälsodeklaration - lokförare
Version 4. 2019-12-16
TSJ7013
Hälsodeklaration - stöd för läkaren vid bedömning
Version 6. 2020-03-03
TSJ7015
Kompletterande intyg för lokförare
Version 3. 2018-03-20
TSJ7068
Kopia av kompletterande intyg för lokförare
Version 2. 2017-10-25
TSJ7069
Läkarutlåtande
Version 7. 2021-03-17
TSJ7020
Läkarutlåtande - lokförare
Version 5. 2019-02-01
TSJ7004
Prövning av tvist enligt järnvägsmarknadslagen
Version 2. 2022-09-09
TSJ7110
Självdeklaration för oberoende granskare
Version 3. 2020-09-09
TSJ7022
Utlåtande vid inledande yrkespsykologisk undersökning
Version 2. 2018-05-25
TSJ7012
Årlig olycks- och säkerhetsrapportering för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare inom järnväg
Version 8. 2024-01-12
TSJ7053
Årlig olycksrapportering för fristående järnväg m.fl.
Version 7. 2024-01-12
TSJ7052
Årlig olycksrapportering för verksamhetsutövare inom spårväg
Version 7. 2024-01-12
TSJ7050
Årlig olycksrapportering för verksamhetsutövare inom tunnelbana
Version 7. 2024-01-12
TSJ7051