Sjöfartsregistret


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
01. Skepp för registrering
Version 4. 2022-12-05
TSS7272
02. Inskrivning av förvärv av registrerat skepp eller andel av skepp
Version 4. 2021-05-10
TSS7275
03. Inteckning
Version 2. 2021-12-10
TSS7279
04. Innehavsanteckning
Version 3. 2021-05-10
TSS7273
05. Avregistrering av skepp till följd av att skeppet upphört att vara svenskt
Version 1. 2021-08-12
TSS7320
06. Avregistrering av skepp av annan orsak än att skeppet upphört att vara svenskt
Version 4. 2021-05-10
TSS7278
07. Skeppsbygge för registrering
Version 3. 2015-06-24
TSS7332
08. Inskrivning av förvärv av skeppsbygge eller andel i skeppsbygge
Version 6. 2023-12-05
TSS7276
09. Skeppsbygge för avregistrering
Version 3. 2015-06-24
TSS7333
10. Skepp för registrering, vid överföring från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till dess skeppsdel
Version 1. 2021-08-12
TSS7277
11. Partrederiavtal
Version 2. 2015-01-14
TSS7334
12. Andelsövergång i partrederiavtal
Version 3. 2021-11-04
TSS7322
14. Båt för registrering
Version 9. 2023-04-26
TSS7328
14a. Båt för registrering, anvisningar
Version 1. 2022-07-05
TSS7330
15. Båtbevis
Version 2. 2021-10-27
TSS7270
16. Anteckning av förvärv av båt eller andel av båt
Version 1. 2021-08-12
TSS7321
17. Båt för avregistrering
Version 7. 2024-04-26
TSS7271
18. Dödning av inteckning
Version 3. 2021-05-10
TSS7274
19. Dödning av inteckning - förkommen handling
Version 2. 2015-01-14
TSS7335
20. Utfärdande av pantbrev - förkommen handling
Version 2. 2015-10-19
TSS7336
21. Båtbyggnadsförskott
Version 1. 2022-09-15
TSS7323
23. Direktåtkomst till fartygsregistret
Version 1. 2022-03-07
TSS7329
23a. Inloggningsuppgifter till fartygsregistret
Version 1. 2015-02-25
TSS7658
24. Dödande av pantbrev eller inteckning - förkommen handling
Version 6. 2022-05-02
TSS7113
25. Beslut att föra svensk flagg enligt 1 kap. 1b § sjölagen (1994:1009)
Version 1. 2020-10-05
TSS7094
26. Intygande inför ansökan om att få föra svensk flagg, sv
Version 1. 2021-06-14
TSS7291
26e. Intygande inför ansökan om att få föra svensk flagg, eng
Version 1. 2021-06-15
TSS7292
27. Intygande inför tilläggansökan om att få föra svensk flagg, sv
Version 1. 2021-06-15
TSS7293
27e. Intygande inför tilläggansökan om att få föra svensk flagg, eng
Version 1. 2021-06-15
TSS7294
30. Anteckning av statsskeppsnamn
Version 1. 2021-12-07
TSS7327
31. Avförande av statsskeppsnamn
Version 1. 2022-05-23
TSS7326
32. Anteckning av statsbåtsnamn
Version 1. 2021-12-10
TSS7325
33. Avförande av statsbåtsnamn
Version 1. 2021-12-07
TSS7324
Application for a mortgage etc
Version 1. 2024-05-31
TSS7766
Application for change of ownership of a boat
Version 1. 2024-05-31
TSS7762
Application for deregistration of a boat
Version 1. 2024-05-31
TSS7761
Application for deregistration of a ship
Version 1. 2024-05-31
TSS7764
Application for registration of a boat
Version 1. 2024-05-31
TSS7760
Application for registration of a ship
Version 1. 2024-05-31
TSS7763
Application for registration of change of ownership of a registered ship
Version 1. 2024-05-31
TSS7765
Bill of Sale
Version 3. 2020-09-23
TSS7201
Köpebrev
Version 4. 2021-04-29
TSS7200
Skrotningsintyg
Version 01.00. 2016-11-22
TSS7331