Båt för avregistrering

TSS7271

För ägare till fartyg som är upp till 24 meter långa som ska avregistrera fartyget.

Båtar som används yrkesmässigt och samtliga båtar från 15 meter är registreringspliktiga och kan inte avregistreras på grund av försäljning till annan svensk person.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.