Anmälan om certifiering av ett nybyggt fartyg - Nationell sjöfart

BSS14270

Anmälan om certifiering av ett nybyggt fartyg i nationell sjöfart (i enlighet med TSFS 2017:26).

Blanketterna för anmälan om certifiering av fartyg för nationell sjöfart har ersatts med ett formulär på vår webbplats