Båtbyggnadsförskott

TSS7323

För beställare och tillverkare av ett fartygsbygge som sker i Sverige, där det färdiga fartyget ska bli upp till 24 meter långt.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.